Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 170 psl.

naunagemmans

naunagemmans „widergeborn (wiedergeboren, neugeboren) – naujai gimęs“ III 13118–19 [814] nom. sg. masc. = pr. *naunagemans su pr. *-gemans „gimęs“ (partic. praet. act. nom. sg. masc.), perdirbtu (gal paties Abelio Vilio) iš pr. *-gemuns „t. p.“ pr. *-gimuns „t. p.“ (žr. s. v. gemmons).
Šis pr. (III) *naunagemans ( *naunagimuns) „naujai gimęs“ yra: arba a) kompozitas (kalkė iš vok. neugeboren) pr. adj. *nauna- „naujas“ (žr. nauns) + partic. praet. act. *gemans ( *gimuns) „gimęs“ (žr. s. v. gemmons), arba veikiau b) samplaika pr. adv. *nauna „naujai“ (plg. pr. *ilga „ilgai“, žr. ilga) + *gemans ( *gimuns) „gimęs“. Plg. naunagimton (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 148.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.