Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 190 psl.

niseilewingis

niseilewingis „vnfleyssig (unfleißig) – nejautrus“ III 675 [4333–34] (= nepriweisdjs VE 2716) subst. mob. nom. sg. masc. = pr. *niseilevingis (su *-is < *-īs) = pr. *ni- „ne“ (žr. ni) + subst. mob. *seilevingis „jautrus“ – fleksijos vedinys iš adj. pr. *seilevinga- „jautrus“, o šis – sufikso *-eving- (< *-ev- + *-ing-, plg., pvz., s. v. glandewingi) vedinys iš subst. pr. *seilē „jautrumas, stropumas“ (žr. seilin).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.