Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 47–48 psl.

abstotten

abstotten „deckel (Deckel) – dangtis“ E 395; savo reikšme šiek tiek skyrėsi nuo abstocle (žr.). Tradicinis taisymas į *abstoclen (Trautmann AS 295, Endzelīns SV 136, Toporov PJ I 55) nėra pagrįstas (plg. s. v. batto). Reikia skaityti abstocten (taisymas t į c, ir atvirkščiai, nelaikytinas net taisymu, žr. s. v. batto) = *apstākten (t. y. *apstɔ̄kten) acc. sg. (ē-kamieno, žr. Endzelīns l. c.) : (nom. sg.) *apstāktē. Yra iš *apstāg- „apdengti“ (žr. s. v. abstocle) + *-tē, plg. lie. apdengtė̃ „arklio apdanga po balnu“ (LKŽ I² 189), apklõtė „užsiklojamas, apdangalas“ (op. cit. 239) ir kt., be to, pr. abglopte „nuometas“ (žr.). Darybinį santykį pr. *apstāk-tē (suff. *-tē) : apstāklē (suff. *-klē, žr. abstocle) plg., pvz., su lie. megz-tė̃ „megztas papuošalas“ (LKŽ VII 1005; iš *mezg-tē) : mekslė̃ „kilpelė, ąselė“ (op. cit. 1024; iš *mezg-klē), lie. au-tė „kojinė“ (LKŽ I² 516) : aũ-klė „kojinė (be galvos ar trumpu riešu) ir kt.“ (op. cit. 474) ir pan. Tiesa, pr. 48 abstotten galėtų būti ir *apstāktan nom.-acc. sg. neutr., plg. pirsten E 115 = *pirstan (nors čia *-an eina po skiemens su priešakinės eilės balsiu!) nom.-acc. sg. neutr. (žr. pirsten); tokio pr. *apstāktan (neutr.) darybinis santykis su pr. *apstāklē (= abs-tocle) būtų panašus, pvz., į lie. aũ-tas „Fußlappen“ (iš neutr.) : aũ-klė „t. p. ir kt.“ (LKŽ I² 474) ir pan.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.