Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 219 psl.

pansdaumannien

pansdaumannien „letzten – paskutiniąją“ III 6110 [4113] (= paskucziauseme VE 251–2), pansadaumannien (sk. pansdaumannien) „t. p.“ III 5913 [412] (= paskucziauseme VE 248), en pansdamonnien (sk. pansdaumonnien) „zu letzt (zuletzt) – paskiausiai“ (prepozicinis adv.) III 578–9 [3913–14] (= paskiausei „paskiausiai“ VE 236 adv.).
Turime adj. (pronominalinio) acc. sg. lytį pr. (III) *panzdaumanʹan, kuri atvejais III 6110 ir III 5913 yra fem. „paskutiniąją“ [implicite derinama su subst. polasinsnan (žr.)], o atveju III 578–9 – matyt neutr. „paskutinįjį“ (Trautmann AS 389).
Adj. (pronominalinis, acc. sg.) pr. (III) *panzdaumanʹan suponuoja adj. (nepronominalinį) pr. *panzdauma- (*panzdaumā-) „paskutinis (paskutinė)“ (žr. Trautmann AS 247, Wijk Apr. St. 33, Endzelīns SV 47), kuris – sufikso *-ma- (*-mā-) vedinys iš adv. pr. *panzdau „paskui“ (žr. pansdau), žr. Trautmann l. c., Endzelīns l. c.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.