Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 315–316 psl.

polasīnsnan

polasīnsnan „(Kapitel) – perskyrimą (knygos teksto skyrelį)“ III 634 [4126] (= perskirime „perskyrime“ VE 2516), polasinsnan „t. p.“ III 6323–24 [438] (= perskirime „perskyrime“ VE 269–10), palasinsnon „t. p.“ III 8719 [5523] acc. sg. fem. yra pr. *palazīnsnan „perskyrimą“ = „paguldymą“ (žr. PKP II 144, išn. 240) – sufikso *-snā- 316 (žr. s. v. bousennis) vedinys iš verb. (inf.) *palazīn-tvei „paguldyti“ = pr. praef. *pa- „pa-“ (žr. po) + verb. (inf.) *lazīn-tvei „guldyti“ (žr. lasinna).
Plg. Trautmann AS 404 (ir liter.), Endzelīns SV 230.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 219.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.