Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 232–233 psl.

pattiniskun

pattiniskun „ehe- (Ehe) – santuoką“ I 517 [514] acc. sg. fem. = pr. *patiniskun; to paties konteksto tas pats vok. žodis II ir III katme verčiamas į pr. (II 517) salobisquan „santuoką“ (žr.) ir pr. (III 3117) sallūban „t. p.“ (žr.).
Pr. (I) *patiniskun „santuoką“ (acc. sg. fem.) suponuoja (ā-kamienį subst., nom. sg. fem.) pr. (I) *patiniskŭ (su * < * < *) „santuoka“ (plg., pvz., s. v. crixtianiskun) adj. (ā-kamienis, nom. sg. fem.) *patinisku, kuris – sufikso *-isk- vedinys iš adj. pr. *patina- „priklausantis pačiai [žmonai, t. y. moteriškos lyties žmogui (gyvūnui)]“, o šis – sufikso *-ina- vedinys matyt iš subst. (fem.) pr. *patī „pati (žmona)“ (žr. toliau). Plg. subst. lie. pãtina- „vyriškos lyties gyvūnas“ (LKŽ IX 619t.), kildintiną iš adj. lie. *patina- „priklausantis moteriškos lyties gyvūnui“, kuris sufikso *-ina- 233 vedinys iš subst. (fem.) lie. *patī́ > patì „pati (gyvūno žmona)“; plg. dar, pvz., subst. (fem.) balt.-sl. *avi- „avis“ adj. *av-ina- „priklausantis aviai (moteriškos lyties gyvūnui)“ subst. *avina- „avinas“.
Tas subst. (fem.) pr. *patī „pati“ < balt. *patī „t. p.“ (žr. s. v. waispattin), kildintinas iš ide. *potiə, buvo greta subst. (masc.) balt. *pati- „pats“ < *pat- „t. p.“, kildintino iš ide. *poti- < *pot-; apie šiuos žodžius plačiau žr., pvz., Trautmann BSW 208, Fraenkel LEW 551t. (ir liter.), Pokorny IEW I 842, Benveniste Vocab. I 88tt., Gamkrelidze-Ivanov IJI I 374, II 758t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 401; Beekes EDG 1225; Lehmann GED 82t.; Matzenauer BKAS 97; Mayrhofer EWA II 73; Orel HGE 88; Smoczyński SEJL 442; Vaan EDL 485.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.