Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 52–53 psl.

sallūban

sallūban „gemahel (Gemahlin) – sutuoktinę“ III 333 [2527] (= moteri „moterį“ VE 1114), salūbin „gemahel (Gemalin) – „t. p.“ III 9918–19 [637], III 10715 [6722] acc. sg. fem. = pr. *salʹūban resp. *salʹūbin; pastaroji lytis – matyt vietoj *salʹūban [plg. madlin (acc. sg.), žr. maddla]. Suponuoja lytį (nom. sg. fem.) pr. (kat-mų) *salʹūbu „sutuoktinė“ < (su *-u < *< *) pr. *salʹūbā „t. p.“.
Vok. (III) gemahel (vadinasi, ir pr. žodis) visais minėtais atvejais (t. y. III 322, III 9816–17, III 10616) yra ne „Gemahl“ (sic Trautmann AS 418, Endzelīns SV 241), o „Gemahlin“ (žr. Götze FG 100); bet, apskritai imant, tas vok. (III) gemahel matyt buvo ir „Gemahlin“ ir „Gemahl“ (plg. Paul 230 s. v. Gemahl). Taigi ir pr. *salʹūbā veikiausiai buvo „sutuoktinis; sutuoktinė“ < *susituokėjas; susituokėja“ (scom.!), laikytinas fleksijos vediniu iš verb. pr. *salʹūb-īti „su(si)tuokti; daryti įžadą“ (dėl jo žr. s. v. salūbsna); plg.verb. lie. slaug-ýti seniai atsiradusį subst. (scom.) lie. slaugà „slaugytojas; slaugytoja“ (dėl jo žr. Būga RR I 484, II 576t.), kuris pradžią bus gavęs iš subst. (nomen actionis) lie. slaugà „slaugymas“ (plg. Skardžius ŽD 39t., Ambrazas DDR 168t.). Panašiu būdu iš verb. pr. *salʹūb-ītvei bus atsiradę subst. (nomen actionis) *salʹūbā „su(si)tuokimas, santuoka“ (greta pr. *salʹūbas „t. p.“ < lenk. ślub, žr. s. v. salūban) ir subst. (scom.) pr. *salʹūbā „susituokėjas, sutuoktinis; susituokėja, sutuoktinė“ (žr. sallubai).
53 Pastaba. Panašiu būdu ir subst. (ã-kamienis, acc. sg.) pr. (III 10111) pogalban, verstas iš vok. (III 10010) gehulffen, reiškiančio „Gehilfe“ ir „Gehilfin“ (žr. Götze FG 98), matyt suponuoja scom. pr. *pagalbā „pagelbėtojas; pagelbėtoja“ ir subst. pr. *pagalbā „pagelbėjimas, pagalba“. Šitaip dabar norėčiau patikslinti tai, kas pasakyta s. v. pogalban.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 83.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.