Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 51–52 psl.

sallubai

sallubai busennis „ Ehestand – santuokos padėtis“ III 1015 [6314], salaubai boūsennien „ehestandt (Ehestand) – santuokos padėtį“ III 1032 [6334–35] (= suluba wenczawonistes VE 497 acc. + gen.). Dėl busenis (nom. sg.) ir boūsennien (acc. sg.) žr. bousennis. Lytys sallubai (III 1015) ir salaūbai (III 1032), paraidžiui 52 ver̃stos iš vok. Ehe (t. y. Ehe-) „santuoka“ (nom. sg.), yra subst. (ā-kamienio, fem.) nom. sg. forma pr. (III) *salʹūbai „santuoka“, egzistavusi greta (nom. sg.) pr. (III) *salʹūbu „t. p.“ (žr. s. v. salūban); plg. mensai (nom. sg. fem., žr. mensā), dūsaisurgawingi (žr.). Taigi manyti, kad pr. (III) sallubai (salaūbai) esanti loc. (sg.) forma (Endzelīns SV 241), negalėčiau (plg. Trautmann AS 418 s. v. salaūbaigannan).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 69.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.