Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 53 psl.

salūban

salūban „Ehe – santuoką, susituokimą“ III 1012 [6312], sallūban „t. p.“ III 3117 [2520] (= wenczawones VE 1010, gen. sg.), salaūban „t. p.“ III 996–7 [6136] (= wenczawonistes VE 474–5, gen. sg.) acc. sg. fem. (Trautmann AS 417) ar masc. = pr. *salʹūban, kuris suponuoja nom. sg. lytis: arba a) subst. (ā-kamieno, masc.) pr. (kat-mų) *salʹūbu „santuoka, susituokimas“ < (su *-u <* < *) pr. *salʹūbā „t. p.“ (dėl jos žr. s. v. v. sallubai, sallūban), arba b) subst. (o-kamieno, masc.) pr. *salʹūbas „t. p.“ (< lenk. ślub „t. p.“, žr. toliau); be to, bus buvęs subst. (i̯o-kamienis, masc.) pr. *salʹūbīs „sutuokimas; apžado davimas“ (žr. s. v. sallūbs laiskas). Plg. lie. sąliūbas „santuoka“ (masc.) bei sąliūba „t. p.“ (fem.) ir (masc.) sąliūbis „pasižadėjimas“ (LKŽ XII 81 s. v. v.) resp. suliūbas „santuoka“ (masc.) bei (fem.) suliūba „t. p.“ (LKŽ XIV 137 s. v. v.), kurie visi yra prūsizmai (Fraenkel LEW 760): su jų prefiksais są-/su-, perdirbtais iš segmento pr. *sa-, kurį laikyti prefiksu veikiausiai negalima (žr. s. v. sawayte), žr. toliau.
Dėl minėtų lyčių subst. (ā- resp. i̯o-kamienių) pr. *salʹūbā ir *salʹūbīs kilmė̃s žr. s. v. v. sallūban, sallūbs laiskas. Lytis subst. (o-kamienis, masc.) pr. *salʹūbas „santuoka“ yra, be abejo, iš subst. (masc.) lenk. ślub „t. p.“ (plg. Endzelīns SV 241 s. v. salūban, Fraenkel l. c.) su pr. kalbai nebūdingu segmentu lenk. śl- (t. y. sʹlʹ-) ir dėl to perdirbtu į pr. *salʹ- (veikiant prefikso pr. *san- segmentui *sa-) = *salʹūba- „t. p.“ resp. į pr. *lʹ- = *lʹūba- „t. p.“ (arba jis sutrumpėjo iš *salʹūbā- „t. p.“, žr. luͤbi). Panašiu būdu iš lenk. śl- atsirado ir polonizmų subst. pr. *salʹūbā ir *salʹūbīs (jie du yra ne iš subst. lenk. ślub, o pr. dariniai, žr. s. v. v. sallūban, sallūbs laiskas) ir verb. pr. *salʹūbītvei (žr. s. v. sallūban) segmentas *salʹ-.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.