Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 54–55 psl.

sallūbs

sallūbs laiskas „trawbuͤehlein (Traubüchlein) – sutuokimo (santuokos) knyga“ III 991 [6131–32] (= wenczawoghima knigeles VE 431–2). Dėl laiskas (nom. pl. fem.) žr. s. v. crixti lāiskas. Lytį sallūbs Endzelynas bando taisyti į (gen. sg.) *sallūbas, bet tokiu taisymu ir pats labai abejoja (Endzelīns SV 241). 55 Frazės (III 991) sallūbs laiskas segmentas sallūbs lengvai gali būti nom. sg. forma (žr. toliau), plg., pvz., frazę (nom. sg. + nom. sg.) sallubai busennis (žr.). Todėl galima būtų spėti, kad pr. (III 991) sallūbsnom. sg. masc. (o-kamienė) forma pr. (III) *salʹūbs < pr. *salʹūbas, kuri šiaip jau, t. y. kaip grynas skolinys iš lenk. ślub, tikrai buvo (žr. s. v. salūban).
Tačiau pr. (III 991) sallūbs kildinti iš pr. (III) *salʹūbs, (o-kamienis nom. sg. masc.) < *salʹūbas nėra patikima jau vien dėl to, kad pr. (III 991) sallūbs yra verstas iš vok. traw- (Trau-), o ne iš vok. ehe- (Ehe-), kaip visais kitais sal(l)ūb- atvejais (išimtys – tik salūban ir salūbsna, žr. s. v. v.).
Kur kas patikimiau suponuoti, kad pr. (III 991) sallūbs „traw- (Trau-)“ yra pr. (III) *salʹūbs < *salʹūbĭs „sutuokimas (santuoka); apžado darymas“ < subst. (i̯o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *salʹūbīs „t. p.“ [čia dėl nekirčiuoto (*-ī- >) *-i- iškritimo plg. s. v. salūbsna], o šis (nomen actionis) – fleksijos vedinys iš verb. pr. *salʹūb-ītvei „su(si)tuokti; daryti apžadą“ (dėl jo žr. s. v. salūbsna). Plg. deverbatyvinius subst. (i̯o-kamienius nomina actionis) lie. bė̃gis „bėgimas“ ( verb. bė́g-ti), puõlis „puolimas“ ir kt. (Skardžius ŽD 63t., Ambrazas DDR 29t.), žr. dar s. v. v. boadis, kirtis ir kt. Iš tokio subst. pr. *salʹūbīs „… apžado darymas“ yra lie. sąliūbis „pasižadėjimas“ (LKŽ XII 81), žr. dar s. v. salūban.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 67t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.