Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 233–234 psl.

Patols

Patols, Patollus ir kitos dk. (XV–XVII a.) lytys [žr. liter. apud Būga Aist. St. 159, Endzelīns SV 220, Toporov BSS (1972) 298tt.], iš kurių Būga atstatė vardą (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. *Patuls (bei jį aplietuvino į Patulas) praef. pr. *pa- „pa-“ + subst. pr. *tula- „žemė“ [Būga RR II 79, III 809, jam visiškai pritarė Toporov BSS (1972) 299] ir suteikė tam vardui reikšmę (*„tas, kuris yra po žeme“ =) „požemio dievas“ (Būga l. c.). Tokia Būgos rekonstrukcija nėra neabejotina (plg. Endzelīns l. c. ir liter., Fraenkel LEW 552 ir liter.). Pirmiausia abejonė – suponuojamojo pr. *Patuls reikšmė „požemio dievas“: jis greičiau buvo ne „(požemio) dievas“ (sic Būga l. c.), o tik epitetas vardo pr. *Pikuls „požemio dievas“ (žr. Picullus), žr. Toporov l. c.
Būgos atstatytas pr. *Patuls abejotinas, man rodos, ir morfologiškai: iš *„tas, kuris yra po žeme“ pr. *pa- „pa-“ + subst. (o-kamienis) *tula- „žemė“ (čia, aišku, negalima remtis lie. pãtalas „Schlafstätte“ ir pan. daryba, žr. s. v. talus) lauktinas greičiau ne (o-kamienis) pr. *Patuls (sic Būga l. c.), o (i̯o-kamienis) pr. *Patulīs, plg., pvz., lie. subst. (i̯o-kamienį) paąžuõlis „tam tikras grybas, augantis po ąžuolais“ (LKŽ IX 6) = „tas, kuris yra po ąžuolu“ praef. *pa- + subst. (o-kamienis) ą́žuolas.
Man rodos, nėra negalimà tokia hipotezė: dk. Patols (ir pan.) atspindi pr. *Patɔ̄ls = (t. y.) *Patāls < *Patàlas [čia dėl kirčiuoto *-āl- (tautosilabinio) < *-àl- (heterosilabinio) plg. s. v. pickūls] < *Pàtalas (kirčiuotas – *Pa-), kuris, kaip epitetas vardo pr. *Pikùlas (žr. anksčiau), pagal pastarojo kirčiavimą išvirto į 234 pr. *Patàlas (kirčiuotas – *-tà-). Toks pr. *Pàtalas galėtų būti subst. pr. *pàtalas „tas, kuris pa-, nuramina, nutildo“ [jis – vardo pr. *Pikulas „požemio dievas“ = „mirties dievas“ epitetas (žr. anksčiau)] – fleksijos vedinys iš pr. verb. (prefiksinio) *patal-(ītvei) „pa-, nuraminti, nutildyti“ [plg. lie. verb. pagan-(ýti) subst. pãganas „piemuo“ = „tas, kuris gano“] verb. (intens., caus.) pr. *tal-(ītvei) „raminti, tildyti“ [= s. sl. (u)tol-iti „t. p.“ ir kt.] < verb. balt.-sl. *til-/*tal- „raminti (rimti), tildyti (tilti)“ (> lie. tìl-ti ir kt., žr., pvz., Trautmann BSW 321) < verb. ide. *tel-/*tl̥- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1063t.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Běťáková, Blažek EBM 146tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.