Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 246–247 psl.

pelanne

pelanne „assche (Asche) – pelenai“ E 37 nom. sg. fem. = pr. *pelanē, kuris dėl pr. *pelanā „židinys“ < *pelenā „t. p.“ (žr. pelanno) įtakos kildintinas iš (subst.) pr. *pelenē „pelenai“ (nomen collectivum), o šis yra iš (subst.) *„karšti (žioruojantys) pelenai“ < (subst. fem.) *„tai, kas žioruojanti (glimmende)“ – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) balt. *pelena- „žioruojantis“ lyties (ā-kamienės) fem. (balt.) *pelenā „žioruojanti“ (dėl darybos plg., pvz., subst. pr. *palvē, žr. palwe) subst. (fem.) vak. balt. *pelenā „tai, kas žioruojanti“ > pr. *pelenā „židinys“ (žr. pelanno); dėl pastarojo darybos plg., pvz., lie. adj. (fem.) geltà „geltona“ subst. (fem.) geltà „tai, kas geltona“ (žr. Skardžius ŽD 37).
Iš to adj. (o/ā-kamienio) balt. *pelena- „žioruojantis“ lyties neutr. (balt.) *pelenan „žioruojantis“ bus atsiradęs subst. (neutr.) balt. dial. *pelenan „tai, kas žioruojantis“ (dėl darybos adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan), o iš jo – a) subst. (neutr., nom.-acc. sg.) ryt. balt. *pelena(n) „židinys“ [> (masc.) lie. pẽlenas „t. p.“ (LKŽ IX 760), la. pe̹lns „t. p.“ (ME II 197)] ir b) subst. (neutr., jo lytis pl. collectivum) balt. dial. *pelenā „pelenai“ (nom.-acc. pl. neutr.) (masc., nom. pl.) lie. pelenaĩ „Asche“ (= la. pè̹lni „t. p.“) bei (fem., nom. pl.) pẽlenos „t. p.“ (LKŽ IX 762).
Minėtas adj. (o/ā-kamienis) balt. *pelena- „žioruojantis“ – sufikso *-en- vedinys iš verb. balt.-sl. *(s)pel-/*(s)pal- „žioruoti, mirgėti (degant)“ (> s. sl. pol-ěti „degti, žioruoti“ ir kt., žr. Trautmann BSW 212t.); dėl darybos plg., pvz., sl. verb. *vez- „vežti“ adj. *vez-enъ > s. sl. vez-enъ „vežtas“ ir kt. (žr. dar Skardžius ŽD 228tt.).
247 Tas verb. balt.-sl. *(s)pel-/*(s)pil-/*(s)pal- „silpnai degti, žioruoti, mirgėti (degant)“ kildintinas iš verb. (balt.-sl) *„silpnai šviesti, mirgėti“ (žr. s. v. palwe); plg. Pokorny IEW I 805 s. v. 9. (pel-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 395, 411; Smoczyński SEJL 447t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 186 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.