Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 247 psl.

pelanno

pelanno „hert (Herd) – židinys“ E 223 nom. sg. fem. = pr. *pelanɔ̄, t. y. *pelanā, kuris yra veikiausiai iš *pelenā „t. p.“ (čia dėl pr. *-anā < *-enā plg. s. v. glosano, kartano ir liter.) = subst. (matyt prūsizmas) lie. dial. (Ryt. Pr.) pelenà „t. p.“ (LKŽ IX 759).
Subst. pr. *pelenā „židinys“ kildintinas iš subst. (fem.) pr. *pelenā „tai, kas žioruojanti (glimmende)“, žr. s. v. pelanne.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.