Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 258 psl.

perbānda

perbānda „versucht – išbando“ III 5516 [3734] (= gundin „gundina“ VE 2211–12) praes. 3 sg. = pr. *perbānda = pr. (III) praef. *per- „per-“ (žr. per-) + praes. (3 sg.) *bānda „bando“ < pr. *bāndā „t. p.“ (su nekirčiuotu *) su inf. pr. *bandā-tvei „bandyti“ (žr. s. v. perbandāsnan).
Verb. pr. (III) *bāndā (praes.) ~ (inf.) *bandā-tvei „bandyti“ yra vietoj senesnio pr. *bañdā (praes.) ~ (inf.) *bandī́-(tvei) „t. p.“ (žr. Stang Vergl. Gr. 323, 454), kuris bei lie. bañdo ~ bandý(ti) „t. p.“ suponuoja verb. (intens./iterat.) balt. dial. *bandī- (inf.) „bandyti, mėginti“, o šis – vedinys iš verb. balt. *bend- „mušti ir pan.“ (žr. s. v. ni enbāndan). Plg. s. v. laikūt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 28; Orel HGE 35; Smoczyński LAV 255, SEJL 47.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.