Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 262–263 psl.

pērgimmans

pērgimmans „Creaturen (Kreaturen) – tvarinius“ III 413 [2930–31] (= sutwerimais VE 154 instr. pl.) acc. pl. masc. (turbūt masc., – žr. ir Trautmann AS 395, Schmalstieg OP 45) suponuoja subst. (o-kamienį, nom. sg. masc.) pr. (III) *pērgims „tvarinys“ < *pērgimas „t. p.“, kurio sandų *pēr- (žr. per-) ir *-gim- 263 (žr. s. v. gemmons) kilmė yra aiški (žr. Trautmann l. c., Endzelīns SV 223). Tačiau pr. *pergimas „tvarinys“, tipologiškai (ir formaliai) primenančio deverbatyvą, pvz., lie. pérgulas „gulovas“ (Daukantas – LKŽ IX 826) < „tas, kuris pergulėjęs resp. pergulintis (su moterimi)“, darybinę reikšmę atskleisti nėra lengva. Manyčiau, kad šis pr. (III) subst. yra iš (subst.) „tas, kuris atgimęs, užgimęs ir pan.“ – prefikso pr. *pēr- „at-“ (žr. s. v. perēit) bei „už- ir pan.“ (semantinė įtaka perfektyvinio praef. vok. ver-, žr. s. v. per-) vedinys iš verb. (praet.) pr. *gim- „gimti“ (dėl jo žr. s. v. gemmons). Žr. dar prēigimnis.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.