Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 266 psl.

perlānkei

perlānkei (sk. turbūt: perlānkie Trautmann AS 279t., Endzelīns SV 224) „gehoͤrt (gehört) – pridera, priklauso“ III 5312 [3712] (= prisieit „t. p.“ VE 219), perlānki „gebuͤrt (gebührt) – t. p.“ III 9110 [5724–25], III 9110 [5725], III 9111 [5725–26] (= prisiencze „priklausančią“ VE 399) praes. 3 sg., kurio daryba (ir net pati forma) nėra išaiškinta (žr. Berneker PS 303, Trautmann AS 396, Endzelīns SV 224).
Atrodo, kad čia slypi forma (praes.) 3 sg.) pr. (III) *perlānkʹa „pridera, priklauso“ [plg., pvz., pr. (III) *gēidʹa, žr. s. v. gēide], galinti suponuoti verb. (inf.) pr. (III) *perlānk-tvei „priderėti, priklausyti“ < pr. *perlēnk-tvei „t. p.“ (čia dėl *-le- > *-la- plg., pvz., s. v. v. klantīuns, ladis, žr. dar perlencke).
Verb. pr. *perlēnk-tvei „priderėti, priklausyti“ yra turbūt iš *„parlenkti (artyn lenkti, kreipti)“ – iš pr. praef. *per- (žr. s. v. v. perēit, per-) + verb. *lēnk-tvei „lenkti, kreipti“ (= lie. leñk-ti leñk-ia, žr. s. v. lanctis), plg. verb. lie. dial. pareĩ-ti „priklausyti, priderėti“ (LKŽ II² 1096 s. v. pareĩti 20) < „pareiti (artyn eiti, vykti)“. Plg. dar lie. (VE 219) prisieit „pridera, priklauso“ (praes. 3 sg.) = pr. (III 5312) perlānkei „t. p.“

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 277; ESSJ XV 62t.; Matzenauer BKAS 77; Smoczyński LAV 259t., SEJL 336.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.