Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 274–275 psl.

perwaidinsnans

perwaidinsnans „Exempel – pavyzdžius“ III 6913 [4524] (= pawaisda „pavyzdį“ VE 2822–23) acc. pl. fem. = pr. *pervaidinsnans suponuoja subst. (nom. sg. fem., ā-kamienį) pr. (III) *pervaidinsna „pavyzdys“ (su *-a iš nekirčiuoto *) matyt iš „atrodymas“, kuris – sufikso *-snā- (žr. s. v. bousennis) vedinys iš inf. pr. (III) *pervaidin-tvei 275 „atrodyti“, o šis – prefikso *per- „at-, par-“ (žr. s. v. v. perēit, per-) vedinys iš verb. (inf.) pr. *vaidin-tvei „rodyti“ (žr. waidinna).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 384.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.