Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 282–283 psl.

pintys

pintys „czunder (Zunder) – pintis (kempinė)“ E 372 nom. sg. fem. = pr. *pintis, kuris kartu su subst. (i-kamieniu, fem.) lie. pìntis „t. p.“ (LKŽ IX 1061) yra iš subst. (i-kamienio, fem.) balt. dial. (pr.-lie.) *pinti- „t. p.“ < balt. *pinti- „tai, kas susipynę, supìnta“ 283 (> la. *pīti- „t. p.“ pīte „pynė“), – sufikso *-ti- vedinys iš verb. balt.(-sl.) *(s)pin-/*(s)pen- „(su)pinti, (su)sukti“ (dėl jo žr. s. v. v. panto, pentis, pintis). Plg. Fraenkel LEW 594.
Tiesa, galima būtų spėti, kad tas subst. (i-kamienis, fem.) balt. dial. *pinti- „tai, kas susipynę, supìnta“ – deadjektyvas (dėl darybos plg. s. v. pentis), tačiau toks spėjimas, rodos, mažiau patikimas.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 102; Smoczyński ALL LX 63.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.