Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 310–311 psl.

poklausīmanas

poklausīmanas „erhoͤret (erhört) – paklausomosios (išklausomosios)“ III 5717 [3920] (= ischklausa „išklauso“ VE 23 praes. 3 sg.) adj. (ne partic., žr. toliau) nom. pl. fem. = pr. *paklausīmanas, kurio (su *-as < *-ās) segmentą *-mana- sieti su gr. -μενο- ir pan. [Brugmann KGr. 316, Trautmann AS 258, Endzelīns StB IV 139t., 311 Endzelīns SV 127, Fraenkel BS 34 (= Frenkelis BK 35), Stang Vergl. Gr. 446, Hamp Blt IX 49] arba suponuoti jo konjektūrą (Benveniste BSL XXXIV 5tt.) nėra patikima, žr. toliau [plg. Ambrazas DIS 50t., Vaillant Gr. comp. III 113t., PKP II 297 (išn. 165)].
Manau, kad adj. nom. pl. fem. pr. *paklausīmanas (< *-ās) „paklausomosios (išklausomosios)“ [tiksliau – „paklausominės (išklausominės)“ (plg. s. v. poadamynan)] suponuoja adj. (o/ā-kamienį) pr. *paklausīmena- „paklausominis (išklausominis)“, o šis – sufikso *-ena- (matyt vietoj *-ina-, žr. toliau) vedinį iš adj. (tiksliau – partic. praes. pass.) pr. *paklausīma- „paklausomas (išklausomas)“. Su tuo adj. pr. *paklausīmena- dėl darybos plg., pvz., adj. lie. (dial.) ariamìnis „ariamasis“ (LKŽ I² 298) – sufikso *-inʹa- (< *-inja- *-ina- vedinį iš adj. (tiksliau – partic. praes. pass.) ãriamas „ariamas“, arba, pvz., lie. adj. (su *-ina- *-inja- *-inʹa-) dažýtinis „dažytasis“ (LKŽ II² 346 s. v. dažýtinis 2) adj. (tiksliau – partic. praet. pass.) dažýtas „dažytas“, be to, lie. adj. aklìnis „aklinas“ (LKŽ I² 77) adj. ãklinas „t. p.“ adj. ãklas ir kt. Adj. pr. *paklausīmena- sufiksas *-en- čia yra matyt vietoj senesnio *-in-; plg. adj. pr. *pādamina- (žr. poadamynan) ir adj. pr. *glʹaubtinē *glʹaubtenē (žr. s. v. gleuptene, žr. ir Endzelīns SV 45); plg. dar (subst.) lie. (žem.) mėl-ẽn-e „mėlynė“ ir pan. (su -en- vietoj *-in-, žr. s. v. melne). Plg. ir PKP II 297 (išn. 165).
Adj. (= partic. praes. pass.!) pr. *paklausīma- „paklausomas“ – sufikso *-ma- (participinio) vedinys iš praes. pr. *paklausī- „paklauso-“ su inf. pr. *paklausī-tvei „paklausyti“ = praef. *pa- „pa“ (žr. po) + *klausī-tvei „klausyti“ (žr. klausiton).

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Smoczyński LAV 197t.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Literatūros papildymai

  Dėl formos intepretacijų dar žr. literatūrą, nurodytą:

  - Rinkevičius, Vytautas, Prūsistikos pagrindai, Vilnius, 2015, p. 212t.

  - Rinkevičius, Vytautas, Altpreußisch. Geschichte - Dialekte - Grammatik, Hamburg, 2017, p. 198t.

  Naują interpretaciją žr.:

  - Nowak, Paweł, On Old Prussian poklausīmanas: Some Thoughts on the Origin of the Proto-Balto-Slavic Participial Suffix *-ma-, Scando-Slavica 63(2), 2017, p. 133–150 (DOI: 10.1080/00806765.2017.1399588)


  Rinkevičius Vytautas, 2021-06-27
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.