Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 318 psl.

polijcki

318 polijcki „beschere – paskiria“ III 5710 [3915] (= důtu „duotų, paskirtų“ VE 237) praes. 3 sg. = pr. *palīki; partic. praet. act. nom. sg. masc. polīkins „verliehen – paskyręs“ III 13117 [813] (sk. polīkiuns, žr. Endzelīns FBR XII 163) = pr. *palīki(v)uns. Lytis (praes. 3 sg.) pr. (III) *palīki „paskiria“ < *palīkī „t. p.“ (su kirčiuotu *-ī- resp. su nekirčiuotu *) < *palīkija „t. p.“ (Endzelīns l. c., Endzelīn s SV 231), atmetus jos prefiksą pr. *pa- „pa-“ (žr. po), suponuoja verb. (inf.) pr. *līkī-tvei „(pa)skirti“ < *„daryti, kad liktų ko“ [plg. jo giminaitį verb. lie. (Vak. Liet.) lỹky-ti „t. p.“ LKŽ VII 494t.], kuris – vedinys iš subst. (nom. sg. masc.) pr. *līkīs „tai, kas lieka“ (= lie. lỹkis „t. p.“ LKŽ VII 494 s. v. 1 lỹkis), plg. Endzelīns FBR XII 163 (ir liter.). Dėl verb. pr. *līkī-tvei (bei minėto verb. lie. lỹky-ti) darybos plg., pvz., verb. pr. *grēkī-tvei, žr. grīkimai.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 80; Smoczyński DL 153tt., LAV 277t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.