Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 318 psl.

polīnka

polīnka „bleibet (bleibt) – pasilieka“ III 9712 [6121] (= passiliekt „t. p.“ VE 429) praes. 3 sg., polijnku (sk. polijnka) „bleiben – (jie) t. p.“ III 376 [2734] (= passiljktu „pasiliktų“ VE 1312 sup.) praes. 3 pl. = pr. *palīnka „t. p.“. Ši lytis, atmetus jos prefiksą pr. *pa- „pa-“ (žr. po), suponuoja lytį (praes. 3 sg./pl.) pr. *līnka „(pasi)lieka“ (= lie. dial. liñka „t. p.“, žr. LKŽ VII 497 s. v. lìkti), kuri – matyt antrinė (sekundarinė) greta lyties (inf.) pr. *lāik-tvei „(pasi)likti“ (dėl jos žr. s. v. polāikt), žr. Stang Vergl. Gr. 339. Toliau, minėtina: verb. lie. liẽk-a „(pa)lieka, (pasi)lieka“ (praes. 3 sg./pl.) lìk-ti „(pa)likti, (pasi)likti“ (inf.), la. lìek-u „dedu“ (praes. 1 sg.) lik-t „dėti“ ir pan., subst. lie. laĩkas „Zeit“, la. laĩk-s „t. p.“ ir kt., s. sl. otъlěk-ъ „atliekas“ ir kt.; žr. dar laikūt, polijcki.
Tie visi žodžiai suponuoja verb. balt.-sl. *l(e/a)ik- „(pa)likti, (pasi)likti“ < ide. *l(e/o)ik- „t. p.“ > go. leiƕ-an „skolinti“, gr. λείπ-ω „(pa)lieku“ ir kt. (Pokorny IEW I 669t.). Žr., pvz.,: Trautmann AS 404, Trautmann BSW 154t., Endzelīns SV 231, Fraenkel LEW 372t. (ir liter.), Pokorny l. c., Toporov PJ V 22tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 844; Cheung EDIV 307t.; Lehmann GED 230; Matasović EDPC 240; Mayrhofer EWA II 457t.; Orel HGE 247; Rix LIV 406t.; Smoczyński SSJ 355tt., LAV 278t., SEJL 355t.; Vaan EDL 344.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.