Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 346–347 psl.

Pregora

Pregora 1273, Prigora 1302, (be fleksijos) Pregor 1359, (su disimiliuotu *-r- į *-l-) Pregoll bei Pregel 1331 (žr. Gerullis ON 135, žr. dar Pėteraitis ML 141t.) – dk. variantai vardo žymiausios prūsų krašto upės (dab. vok. Pregel, lie. Priẽglius), kuri (ilgis – 125 km) už Karaliaučiaus (žr. Königsberg) įteka į Aismares, o prasideda ten, kur į ją suteka Įsrutìs (žr. Inster), Pisà ir Vangrãpė (žr. Wangrapia). Iš lyties vok. Pregel (ji žinoma nuo 347 XIV a.) – turbūt per jos aplenkintą formą – atsirado lie. Priẽglius (Prė̃glius).
Atrodo, kad lytyje dk. (1273 m.) Pregora (su fleksija lo. -a!) slypi upėvardis pr. (semb.) *Prēgarā (taip iš pradžių vadinosi turbūt Priegliaus žemupys, o jo aukštupys – pr. *Skarā, žr. toliau): jo balsį pr. *-ē- (ne *-ĕ-!) gali rodyti lytis dk. (1302 m.) Prigora [čia suponuojant -i- (kirčiuotą) = pr. semb. *-ī- < pr. *-ē-], plg. dk. (1258 m.) Velowe (su -e- = pr. *-ē-) bei (su -i- = pr. semb. *-ī- < *-ē-) dk. (1326 m.) Wilaw (žr. Gerullis ON 198t. s. v. Velowe).
Tokį pr. (up.) *Prēgarā kildinčiau iš appell. (subst., fem.) balt. dial. *prēgarā „ta (upė), kuri (jos paviršius) tvyksčioja, švysčioja“, laikydamas jį sufikso balt. *-ar- (dėl hidronimų su balt. *-ar- žr. Vanagas HD 94) vediniu iš verb. balt. *(s)prēg-/*(s)preg- „tvyksčioti (zucken), švysčioti; purkš(čio)ti (spritzen)“ verb. balt.-sl. *(s)preg- „t. p.“ [dėl jo (bei dėl jo reikšmės) žr. s. v. proglis]. Tą subst. balt. (dial.) *prēg-arā dėl darybos plg., pvz., su lie. (verb. žiež-ti „pykti, urgzti“ ) subst. žíež-ara „ta, kuri pyksta“ (Skardžius ŽD 303).
Taigi manyčiau, kad upėvardžio pr. *Prēgarā „Prieglius“ etimonas (pirmykštė reikšmė) buvo *„tvyksčiojančioji, švysčiojančioji (upė)“, o ne (kaip mano Pėteraitis l. c.) *„greitai tekančioji (upė)“ (Prieglius – iš tikrųjų gili ir lėtai tekanti upė!). Yra dar kitas Priegliaus vardas – dk. (1584 m.) Skarra (žr. Pėteraitis ML 154 ir liter.) = pr. (up.) *Skarā, kuris kildinamas iš *„greitai tekančioji (upė)“ (žr. Vanagas 301 ir liter., Pėteraitis l. c.); tuo bandoma remti hipotezę, kad pr. (dk.) Pregora „Prieglius“ esąs iš *„greitai tekančioji (upė)“ (Pėteraitis ML 142). Tačiau pr. (up.) *Skarā, iš pradžių tam tikra upės (gilios ir lėtai tekančios) pr. *Prēgarā „Prieglius“ dalis (turbūt Priegliaus aukštupys), yra veikiausiai ne iš *„greitai tekančioji (upė)“, o iš *„verpetų (sūkurių) turinčioji (upė)“ [ir gilioje bei lėtai tekančioje upėje (tokia yra Prieglius) būna verpetų!].
Upėvardį pr. (dk.) Pregora „Prieglius“ kitaip rekonstruoja ir jo kilmę kitaip suvokia Būga RR I 511, Gerullis l. c., Mažiulis PKP II 241, Pėteraitis ML 141tt.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.