Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 355 psl.

prewerīngiskan

prewerīngiskan „notturfft (Notdurft) – reikmę, reikalingumą“ III 419 [2935] (= priwalimais „privalėjimais“ VE 159), III 12118–19 [7526] subst. acc. sg. fem. = pr. *praverīngiskan (dėl pre- = pr. *pra- žr. s. v. prewerīsnan) suponuoja adj. (fem., nom. sg.) pr. (III) *praverīngisku „reikalinga“ (< * < *) – sufikso *-isk- vedinį iš adj. pr. *praverīnga- „reikalingas, pravartus“ (plg. adj. lie. žem. praveringas „t. p.“ LKŽ X 590), o šis yra sufikso *-ing- vedinys iš adj. pr. *praveru- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. prewerīsnan) arba (?) iš verb. pr. *praver- „darytis reikalingam, pravarčiam“ (dėl tokio pr. verb. žr. taip pat s. v. prewerīsnan). Dėl adj. pr. *praverīngisk- darybos plg., pvz., drūcktawingiskan (žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.