Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 33 psl.

ructandadan

ructandadan „suwermilch (Sauermilch) – rūgštus pienas“ E 690 nom.(-acc.) sg. neutr. = adj. (neutr.) pr. *rūgtan (t. y. *rūktan) „rūgštus“ ir subst. (neutr.) pr. *dadan „pienas“ (žr. dadan).
Adj. (o/ā-kamienis) pr. *rūgta- „rūgštus“ (plg. la. rûgts „kartus“) – sufikso *-ta- vedinys iš verb. pr. *rūg- „darytis rūgščiam, rūgti“ (dėl jo žr. s. v. raugus); plg. verb. pr. *aug- „augti“ (žr. s. v. auginnons) adj. pr. *augta- „aukštas“ (žr. s. v. aucktairikijskan). Plg., pvz., lie. sufikso -sta- vedinių adj. rū́gštas (perdirbto į rūgštùs) ir áukštas (t. y. áugštas) darybą (žr. dar s. v. auckstimiskan).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 74; Stundžia BJPM 40, BSI XVIII 198.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.