Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 54 psl.

salūbiskai

salūbiskai „ehelich – santuokiškai“ III 10724 [6729] adv. = pr. *salʹūbiskai; adj. acc. sg. (masc.) salūbiskan „ehelichen – santuokišką (santuokinį)“ III 999 [631] ir (fem.) salubiskan „eheligen (ehelichen) – santuokišką (santuokinę)“ III 9919 [637], sallūbiskan „eheliche – t.p“ III 10720 [6726] = (adj., acc. sg. masc. resp. fem.) pr. *salʹūbiskan.
Iš to adj. fem. lyties (nom. sg.) pr. (kat-mų) *salʹūbisku „santuokiška (santuokinė)“ (su *-u < * <*) yra padarytas subst. (fem., nom. sg.) pr. (kat-mų) *salʹūbisku „santuokos padėtis, santuoka“ (su *-u < * <*), kurio acc. sg. (fem.) formą pr. *salʹūbiskan atspindi sallaūbiskan „ehestandt (Ehestand) – santuokos padėtį“ III 1097 [691] (= wenczawonistes sthanap VE 524–5) ir salobisquan „eh- (Ehe-) – santuoką“ II 517 [1113]. Pastaroji forma (II 517), kuri (iš „Credo“!) atliepia (I 517) pattiniskun „santuoką“ (žr.) ir (III 3117) sallūban „t. p.“ (žr. salūban), iš tikrųjų yra pr. (II 517) *salʹŭbiskvan: su okazionaliai sutrumpintu *-ŭ- (< *-ū-) ir knaklautišku *-k- [parašytu -qu-, plg., pvz., (I) mergwan (žr. s. v. mergo)].
Adj. pr. *salʹūbisk- „santuokiškas (santuokinis)“ – sufikso *-isk- vedinys iš subst. pr. *salʹūb- „santuoka“ (dėl jo žr. s. v. salūban).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 313t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.