Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 68–69 psl.

sasnitinklo

sasnitinklo (matyt ne sasintinklo, žr. toliau) „hasengarn (Hasengarn) – zuikių tinklas (gaudyklė)“ E 697 [vok. (E 697) -garn 69 čia yra „tinklas“, žr., pvz., Lex 53 s. v. garn] turbūt nom. sg. fem. (nomen collectivum, žr. toliau) = pr. *sasnitinklɔ̄, t. y. sasnitinklā – kompozitas, kurio sande *sasni-, turinčiame jungiamąjį balsį *-i- (plg. s. v. wosigrabis), slypi subst. (i̯o-kamienis) pr. *sasnīs „zuikis“ (žr. sasnis).
Tiesa, pr. žodį E 697 visi skaito sasintinklo (o ne sasnitinklo), tačiau toks skaitymas vargu ar pagrindžiamas, žr. s. v. sasnis. Be to, jeigu tą pr. E žodį jau ir skaitytume sasintinklo, tai nesunku būtų suponuoti štai ką: sando pr. (E 697) sasin- segmentą -in--ni- perdirbo E nurašinėtojas iš asociacijos su vok. (E 697) hasen- segmentu -en-.
To pr. (E) *sasnitinklā antrajame sande slypi lytis (subst.) pr. (E) *tinklā „tinklas“ – turbūt ā-kamienė nom. sg. fem. lytis (nomen collectivum), suponuojanti senesnę o-kamienę nom.-acc. pl. neutr. lytį *tinklā „tinklai“ greta o-kamienės nom.-acc. sg. neutr. pr. *tinklan „tinklas“ < *tintlan „t. p.“ = balt. *tintlan „t. p.“ (> lie. tiñklas „t. p.“, la. tìkls „t. p.“).
Subst. balt. *tintlan „tinklas“ yra sufikso *-tla- vedinys iš balt. verb. lyties (inf.) *tin- „traukti, tempti, sukti…“ > la. tì-t „vyti, sukti“ greta lyties (praes.) *ten- „t. p.“, iš kurios išvestas verb. (inf.) balt. dial. *tenē- > lie. dial. tenė́-ti „tirštėti, stingti“ [plg. darybinį santykį, pvz., lie. verb. (praes.) gẽn-a (su inf. giñ-ti): verb. (inf.) genė́-ti]. Žr. s. v. pertennīuns.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 51; Lašinytė Blt XLII (2) 251; Matzenauer BKAS 134; Rix LIV 626t.; Smoczyński LAV 368t., SEJL 679; Stundžia BJPM 41, BSI XVIII 201.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.