Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 101–102 psl.

senskrempūsnan

senskrempūsnan „runtzel (Runzel) – suraukšlėjimą“ III 10312–13 [656] (= raukschla VE 4916 gen. sg.) acc. sg. fem. = praef. pr. *sen- „su-“ (žr. sen-) + *skrempūsnan „raukšlėjimą“. Suponuoja subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (III) *skrempūsna „raukšlėjimas“ < pr. *skrempāsnā „t. p.“ (su nekirčiuotu *) – sufikso *-snā vedinį iš verb. (inf.!) pr. *skrempā-tvei „raukšlėti(s)“. Šį verb. laikau vediniu iš subst. (ekspresyvo) pr. *(s)krempā „raukšlė“ = „paviršiaus nelygumas“ = „paviršiaus suskrebimas, sustirimas, sustingimas, sudžiūvimas, susitraukimas“, o jį – vediniu iš verb. vak. balt. *(s)kremp- (praes., praet., inf.) „suskrebti, sustirti, sustingti, sudžiūti, susitraukti“ < „susitraukti“; iš tokio vak. balt. verb. matyt išriedėjo ir [kurš. (vak. balt.) ] la. dial. subst. krum̃pa „raukšlė“ (su ekspresyviniu šaknies diftongu, dėl tokio tipo diftongų žr. Mažiulis BS 57) verb. krum̃pât „raukšlėti“.
Tas verb. vak. balt. *(s)kremp- (praes., praet., inf.) „susitraukti“ gali suponuoti verb. balt. dial. *(s)kremp- (praes.)/*(s)krep- (praet., inf.) „susitraukti“ greta balt. dial. *(s)kremb- (praes.)/*(s)kreb- (praet., inf.) „t. p.“ ir toliau – verb. balt. *(s)krep/b- (praes., praet., inf.) „su(si)traukti“. Iš to paties balt. verb. matyt išriedėjo ir verb. lie. dial. skreb-ti „skrebti, džiūti, trauktis“ (LKŽ XII 1051 s. v. 3 skrem̃bti), lie. skreba (skrẽbia)/skrẽbo (skrẽbė)/skrèbti „stingti, džiūti, stirti“ (LKŽ XII 1046t.).
Verb. balt. *(s)krep/b- „su(si)traukti“ gali būti iš verb. ide. *(s)krep/b(h)- „su(si)sukti“, o šis – determinatyvo *-ep/b(h)- išplėstas verb. ide. *(s)kr̥-/*(s)ker- „sukti(s)“ (plg. s. v. corto), dėl kurio plg. Pokorny IEW I 948t.
102 Pr. (III) senskrempūsnan istoriją (ypač seniausiąją) ne vienur kitaip suvokia Trautmann AS 425, Endzelīns SV 246, Fraenkel LEW 816 (s. v. skrebė́ti). Reikia pridurti, kad šis pr. žodis yra menkai įėjęs į baltų etimologijos apyvartą, o indoeuropeistinėje literatūroje jis, rodos, iš viso nežinomas.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 118; Smoczyński ABSl XX 319t., DL 161tt., LAV 331t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.