Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 75–76 psl.

andeiānsts

andeiānsts „verhindert“ III 939 [5911] nom. sg. masc. išsireiškime: iousā madlisna ni andeiānsts wirst „ewer Gebet nicht verhindert werde“ (III 939) = μὴ ἐγκόπτεσθαι τὰς προσευχὰς ὑμῶν (I Petri 3, 7) = non impediantur orationes vestrae (ibd.) = yussu Maldas nebutu vschwoditas VE 407 = nebutu pertrauktas maldas iussu 338–9 = maldos jusu nebutu perßkaditos ChB 3647–8. Pr. andeiānsts turi segmentą -ānsts, taisytiną į -ānts (-s- prieš -t- atsirado dėl sekančio wirst, žr. Endzelīns SV 141), ir an-, kuris yra greičiausiai ne praef. an- (žr. s. v. en), o preaf. au- „nu-“ (žr. au-; pr. raidės n taisymas į u arba u į n šiaip jau nelaikytinas net taisymu). Toks andeiānsts = *audeiānts yra partic. praes. act. (nom. sg. masc.; plg. skell-ānts, žr. skellānts). Čia grafinis segmentas -dei- atspindi pr. *-dĭi̯- (trumpas ir 76 platus pr. *i neretai perteikiamas raide e); be to, šito *-ĭ- platėjimą dar veikė (asimiliaciškai) tai, kad skiemenyse, esančiuose prieš ir po *-dĭ-, buvo ne priešakinės eilės balsiai. Tas pr. *-dĭi̯- (nekirčiuotas: andeiānsts!) kildintinasis iš pr. *-dīi̯- (dėl nekirčiuotų pr. ilgųjų balsių trumpėjimo žr. PKP II 251t.) < *dēi̯- = la. dēj-u „dedu“ = s. sl. děj-ǫ < balt.-sl. *dē- „dėti“ (žr. s. v. senditans). Taigi pr. *au-dēi̯-ants > *audīi̯ants > *audĭi̯ānts (= *audeiānts III kat.) reikšmė buvo „nudedantis, atidedantis, sutrukdantis“. Vadinasi, A. Vilis žodį vok. verhindert „sutrukdytas“ (III 927–8) išvertė šiaip jau neprastai, bet su tokiomis gramatikos klaidomis: 1) reikėjo versti ne partic. praes. act., o part. praet. pass. lytimi (*audīts „nudėtas, atidėtas, sutrukdytas“ < *audēta-) arba partic. praes. pass. lytimi, 2) frazėje III 939 turėtų būti partic. ne masc., o fem. (nom. sg.) lytis. Pr. audeiānsts kitaip aiškina Trautmann AS 299 (ir liter.), Endzelīns SV 141, Schmalstieg OP 219, Toporov PJ I 84t. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 39tt.; Smoczyński LAV 15.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.