Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 134 psl.

*smonenawins

*smonenawins – parašyta smonenawȋs „mensch (Mensch) – žmogus“ E 67 nom. sg. masc. = pr. *zmɔ̄nenavins, t. y. *zmānenavins; plg. pr. (E 187) smoy „žmogus (vyras)“, žr. smoy.
Subst. pr. (E) *zmānenavins „žmogus“ < *zmānenavinas „t. p.“ (ar su *-īnas?) yra iš adj. pr. *zmānenavinas „žmogiškas“ [plg., pvz., subst. (deadjektyvą) lie. dial. móteriška „moteris“ (LKŽ VIII 363], kurį laikau sufikso *-ina- vediniu (plg. s. v. smunentinan) iš adj. pr. *zmānenava- „t. p.“ (pr. kalba mėgo adj. darybą iš adj., plg., pvz., s. v. *deineniskas), o šį – sufikso *-ava- vediniu iš lyties subst. pr. *zmānen „žmogus“ (neutr., nom.-acc. sg.), dėl jo žr. s. v. smunents.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 119; Smoczyński DL 109t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.