Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 134–135 psl.

smunentinan

smunentinan „Menschen – žmogų“ III 10112–13 [6321] (= Adoma „Adomo“ VE 4817) acc. sg. masc., acc. pl. masc. smunentiuaus (sk. smunentinans) „Menschen – žmones“ III 9718–19 [6127] (= ßmones VE 4217 acc. pl. fem.). Yra subst. (nom. sg. masc.) pr. (III) *zmūnentins „žmogus“ – iš adj. pr. (III) *zmūnentins „žmogiškas“ [plg. subst. (deadjektyvą) lie. dial. 135 výriškas „vyras“] < pr. dial. *zmānentins „t. p.“, o šis – sufikso *-ina- (plg. s. v. *smonenawins) vedinys iš lyties subst. (neutr., ne nom.-acc. sg.) *zmānent- „žmogus“, dėl kurios žr. s. v. smunents.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.