Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 145 psl.

spertlan

spertlan „czeballe (Zehballen) – kojos piršto pilvelis“ E 150 nom. sg. neutr. taisomas į sperclan (Trautmann AS 434, Endzelīns SV 253, Fraenkel LEW 874). Tačiau toks taisymas gal ir nėra būtinas (plg. ebsentliuns, žr.). Pr. žodis E 150 galėtų būti pr. *spertlan < *„(atsi)spyrimo priemonė“ – sufikso *-tla- (žr. s. v. ebsentliuns) vedinys iš verb. pr. *sper- „(atsi)spirti“ < balt. *sper-/*spir-, dėl kurio žr. s. v. sparts. Plg. Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Fraenkel l. c. (s. v. spìrti).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 122.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.