Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 168–169 psl.

supūni

supūni „fraw (Frau) – ponia“ III 674 [4332–33] (= Wieschpacze VE 2714 instr. sg. fem.), „frawe (Frau) – t. p.“ III 698 [4521] (= Wieschpacze VE 2819 nom. sg. fem.) nom. sg. fem. = pr. *zupūni < *zupānī „t. p.“ (ī/i̯ā-kamienis) < lenk. żupani „t. p.“, iš kurio ir lie. žiupõnė „t. p.“. Lytį pr. *zupānī „t. p.“ matyt atspindi 169 ir supana „ein edle“ GrG 51, „braut“ GrA 67, „sponsa“ GrF 66 (žr. PKP II 54, išn. 42).
Plg. Trautmann AS 442, Endzelīns SV 259, Fraenkel LEW 1315 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 128; Vykypěl Blt XXXIX (1) 146t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.