Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 182 psl.

talus

talus „boͤne (Fußboden) – grindys, asla“ E 207 nom. sg. masc. yra matyt pr. *talus < *talas „t. p.“ (plg. s. v. v. asmus, auwerus, gandams, scalus) < *„paklojimas, patiesimas“ (plg. la. dial. *talas „t. p.“ > tals „audeklų balinimas“ ME IV 128) – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *tel-/*til- „(pa)kloti, patiesti“ (plg., pvz., subst. pr. *stabas darybą, žr. stabis) < balt.-sl. *tel-/*til- „t. p.“ (plg. Būga RR II 318;) < verb. ide. *tel-/*tl̥- „t. p.“ [dėl ide. kalbų medžiagos (darinių) žr. Pokorny IEW I 1061 s. v. 2. tel-], o šis galėtų būti iš verb. ide. *(s)tel-/*(s)tl̥- „t. p.“. Tiesa, įprastai suponuojama, kad buvo nomen ide. *tel- „plokščias ir pan.“ (Pokorny l. c.) ir verb. ide. *stel- „(pa)kloti, (pa)tiesti“ (Pokorny IEW I 1018t. s. v. 2. stel-); bet plg. Būga l. c., kur atstatomas ne nomen balt.-sl. *tel- „plokščias“, o verb. balt.-sl. *tel- „kloti“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 257; Matasović EDPC 366; Matzenauer BKAS 129; Orel HGE 419t.; Smoczyński IF XCIV 310t., DL 81t., SEJL 442, ALL LX 94; Vaan EDL 608t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.