Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 211 psl.

urs

211 urs „alt – senas“ III 6314 [431] (= senasis VE 261) adj. nom. sg. masc.; dat. pl. masc. uremmans „den Alten – seniems“ III 1159 [7121], acc. pl. masc. urans „die Alten – senus“ III 11512 [7124].
Grad. compar. [plg. maldaisei (s. v. maldaisin), bet žr. Schmalstieg OP 101–102]: acc. sg. masc. uraisin „Eltern – senesnį, vyresnį“ III 9324 [5923; žr. PKP II 110, išn. 51] (= gimditojems „gimdytojams“ VE 4020), acc. pl. masc. uraisins „Eltern – senesnius“ III 9317 [5918] (= gimditojems VE 4015), „Alten – senesnius“ III 972–3 [6113] (= seniemusiems „seniesiems“ VE 421), III 313 [258] (= gimditoius VE 1011), uraisans (eina po stans) „Eltesten (Ältesten) – senesnius“ III 8725 [5529] (= wiresnieghi VE 3722).
Turime adj. pr. (III) *ūra- „senas“ < pr. *vāra- „t. p.“ (= *vɔ̄ra-) < balt. dial. *vāra- „t. p.“ (> lie. võras „t. p.“, žr. Fraenkel LEW 1274 ir liter.), kurio kilmė nėra aiški (žr. Trautmann AS 454, Endzelīns SV 269, Fraenkel l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 138; Smoczyński SEJL 767.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.