Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 101–103 psl.

maldaisin

maldaisin frazėje en maldaisin deinan III 4521 [3314], verstoje iš vok. am Juͤngsten tage „Jauniausioje dienoje (sc. Paskutinio teismo dienoje)“ III 4419 [3213] (= sudnò dienò „Sūdnoje dienoje“ VE 181), 102 yra adj. grad. comp. lytis acc. sg. fem. „jaunesnę“ [taigi ji (grad. comp.) iš vok. kalbos (grad. superl.) išversta klaidingai]. Šis grad. comp. pr. adjektyvas dėl grad. comp. vok. jünger „jaunesnis“ = subst. vok. Jünger „mokinys (apaštalas)“, yra vartojamas ir subst. reikšme „mokinys (apaštalas)“: maldaisei „juͤnger (Jünger) – mokiniai (apaštalai)“ III 11122 [6926] (= apaschtalai VE 607) nom. pl. masc.; acc. pl. (masc.) maldaisins „jüngern (Jünger) – mokinius (apaštalus)“ I 1110 [713], maldaysins „t. p.“ II 1111 [1312–13]; dat. pl. (masc.) maldaisemans „jüngern (Jüngern) – mokiniams (apaštalams)“ I 137 [721], I 1315 [725], maldaysimans „t. p.“ II 137 [1322], II 1315 [1326], maldaisimans „juͤngern (Jüngern) – t. p.“ 754 [497] (= pasiuntiniems „apaštalams“ VE 316).
Iš visos tos medžiagos atstatau adj. (grad. comp.) pr. (III) *maldaisis „jaunesnis“ (nom. sg. masc.) < *-īs resp. pr. (III) *maldaisi „jaunesnė“ (nom. sg. fem.) < pr. * < * [plg. minėtą acc. sg. fem. (III 4521) maldaisin vietoj senosios acc. sg. fem. (III) *maldaisen < *-ēn], plg. Trautmann AS 248, Stang Vergl. Gr. 268, kitaip – Wijk Apr. St. 36, Endzelīns SV 72. Šis pr. adjektyvas (grad. comp.) – vedinys iš adj. (grad. posit.) pr. *malda- „jaunas“ (žr. maldai). Dėl adj. (grad. comp.) pr. *maldaisīs/*maldaisē „jaunesnis/jaunesnė“ (nom. sg. masc./fem.) fleksijų pr. *-īs/* plg. adj. (grad. comp.) lie. (jaunesn)-is/(jaunesn).
Sufikso adj. (grad. comp.) pr. *-ais- [žr. dar kuslaisin, uraisin (s. v. urs)] kilmė yra neaiški (žr. Endzelīns SV 72, Stang Vergl. Gr. 268). Hipotezė, kad jis esąs iš (ide.) *-ōis- ar *-āis- (Endzelīns l. c., Stang l. c.), nėra patikimà (ja abejoja ir patys jos autoriai, žr. Endzelīns l. c., Stang l. c.); ne geresnė ir Vaillant’o (Gr. comp. II2 568) hipotezė. Manyti, kad adj. (grad. comp.) pr. *-ais- esąs įvardžiuotinio adj. kilmės (Schmalstieg OP 101t., Schmalstieg SP 171t.), taip pat neleñgva.
Buvo mėginta adj. sufiksą (grad. comp.) pr. *-ais- kildinti iš adv. (grad. posit.) pr. *-ai+adj. (grad. comp.) *-is- (Trautmann AS 248 ir liter.). Ši hipotezė, kuriai nebuvo pritarta (žr. ypač Endzelīns l. c., Stang l. c.), irgi turi trūkumų, bet ji, man rodos, yra geresnė už kitas minėtas hipotezes (žr. toliau).
Tuo, kad egzistavo sufiksas adj. (grad. comp.) balt.-sl. *-jes-/*-jăs- 103 (< ide. *-i̯es-/*-i̯os-), rodos, niekas neabejoja (žr. s. v. muisieson). Greta šio adj. (grad. comp.) balt.-sl. *-jes-/*-jăs- bus buvęs adv. (grad. comp.) balt.-sl. *-is (< ide. *-is; žr. s. v. v. mijls, tālis), plg., pvz., lo. adv. (grad. comp.) mag-is „daugiau“ (< ide. *-is) ir adj. (grad. comp., nom.-acc. sg. neutr.) maius „didesnis“ < *mag-i̯os (suponuojantis ide. *-i̯es-/*i̯os-). Greta adv. (grad. comp.) balt.-sl. *-is vėliau atsirado ir adj. (grad. comp.) vak. balt.-sl. *-is- (žr. s. v. tawischas). Adv. (grad. comp.) vak. balt. *-is (= balt.-sl. *-is), kontaminuojamas su jo koreliatu adv. (grad. posit.) vak. balt. (ir balt.) *-ai (žr. s. v. ainawīdai), bus davęs adv. (grad. comp.) pr. dial. *-ais (plg. Trautmann l. c. ir liter.; žr. massais), o dėl to ir adj. (grad. comp.) vak. balt. (ir balt.) *-es- (< *-jes-, žr. s. v. muisieson) buvo perdirbtas į adj. (grad. comp.) pr. dial. *-ais-.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Schmalstieg Blt XXXII (2) 254.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.