Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 213–214 psl.

wayos

wayos „wesen (Wiesen) – pievos“ E 282 nom. pl. fem. = pr. *vajɔ̄s, t. y. *vajās (plg. vv. Powaygen Gerullis ON 133), 214 kuris giminiuojasi su lie. vejà „pievelė; velėna“ = „Rasen“ (Trautmann AS 455, Endzelīns SV 270); bet šių pr. ir lie. žodžių daryba ir pati etimologija nėra aiški (plg. Endzelīns l. c.; Fraenkel LEW 1216 ir liter.).
Pr. *vajās „pievos“ (nom. pl. fem.) suponuoja subst. (nom. sg. fem., ā-kamienį) pr. *vajā „pieva“ [plg. pr. dk. (1315 m.) Bude-waio (Gerullis ON 23), Marko-waio [Markowaio](žr.)], kartu su lie. vejà „Rasen“ kildintiną turbūt iš „Rasen“ = „veja; velėna“, o šis – galbūt iš (subst.) *„vešliai suaugusi (pievos) žolė“ < *„tai (žolės), kas iš vešlumo susiklaipę, susisukę“ [plg. lie.: susiklaĩpiusią žólę („susisukusią viena su kita“) sunkù pjáuti]. Šitaip spėjant, tie pr. ir lie. žodžiai (subst.) galėtų būti fleksijos vediniai iš verb. balt. *vej-/*vī- „sukti(s), vy(nio)ti“ (> lie. vej-ù/vý-ti „winden“ ir kt., dėl jų žr. Trautmann BSW 346, Fraenkel LEW 1287 s. v. výti 2.) < ide. *u̯ei- „t. p.“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 1120tt.); žr. dar s. v. v. widre, witwan.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński HL 44, SEJL 714.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.