Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 235–236 psl.

widre

widre „windt (Wind) – vėjas“ GrG 19, wydra „wynth (Wind) – t. p.“ GrA 44, „ventus – t. p.“ GrF 44 yra galbūt pr. (Gr.) *vīdrā „viesulas“ [jam reikšmę „vėjas“ (plg. wetro „t. p.“, žr.) suteikė turbūt pats S. Grūnavas] giminiuojasi su lie. (dial.) výdra „t. p.“, výdr-aga „įžūli, smarki moteris“ (< *„kuri kaip viesulas“ – priesagos darinys iš výdra „viesulas“), taip pat vìdras „viesulas“ (su *-i- gal iš *-ī-?); dėl visa to plg. Fraenkel LEW 1237t. ir liter. Tie pr. (Gr) ir lie. (dial.) žodžiai – sufikso *-dr- (žr. Skardžius ŽD 301) vediniai matyt iš verb. balt. *vī- (: *vi-?) „sūkuriuoti“ < „sukti(s)“ (> lie. vý-ti „sukti“ = la. vî-t „t. p.“) < balt.-sl. *vī- „t. p.“ (< ide. *u̯ī-236 /*u̯ei- „t. p.“, žr. Pokorny IEW I 1120tt.; žr. dar s. v. v. wayos, witwan), iš kurio bus išriedėję [kaip ir minėti pr. (Gr) „viesulas“ ir kt.] balt.-sl. dialektų žodžiai „viesulas“ – lie. víe-sulas, la. veĩ-suôls, lenk. wi-cher ir kt. (žr., pvz., Fraenkel LEW 1243t. ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

    Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Widra Littauiſch. Wėtra Deutſch. Wind, Sturm.


    Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.