Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 226–227 psl.

warto

warto „thoͤre (Haus)tür – durys „E 210 = pr. *vartɔ̄, t. y. *vartā; acc. sg. wartin „thuͤr (Tür) – duris“ III 1191 [7325] (= wartus VE 5811).
Šis pr. žodis jo užrašymo laikais (E ir III) buvo, man rodos, ne nom.(-acc.) pl. neutr. (sic Trautmann AS 458, Endzelīns SV 272, Fraenkel LEW 1204, Stang Vergl. Gr. 301), 227 o nom. sg. fem. pr. (E) *vartā (nomen collectivum) = pr. (kat-mų) *vartā su forma (acc. sg. fem.) pr. (III 1191) wartin (vietoj *wartan), plg., pvz., acc. sg. fem. pr. (III) madlin „maldą“ (vietoj madlan) ā-kamienio pr. (III) maddla (žr.); žr. toliau.
Subst. pr. (E, III) *vartā „durys“ (nomen collectivum) kildintinas iš senesnio subst. (nom. sg. fem.) pr. *vartā „vartai“ [= „vartai (das Tor)“ ir „varteliai (die Pforte)“, žr. lapiwarto], o jis – iš subst. o-kamienio neutr., nom.(-acc.) pl. pr. *vartā „t. p.“ < balt.-sl. *vartā „t. p.“ [> lenk. wrota „t. p.“ ir kt., lie. var̃tai „t. p.“ (masc.) = la. vā̀rti „t. p.“.
Subst. (pl. neutr.) balt.-sl. „vartai“ kildinu iš (subst. pl. neutr.) „užsukimai, uždarymai“ (= „dalykai, kuriais užsukamas, uždaromas tam tikras tarpas“), suponuojančio lytį subst. (o-kamienio neutr., nom.-acc. sg.) balt.-sl. *vartan „užsukimas, uždarymas“, kurį laikau fleksijos vediniu iš verb. balt.-sl. *vart- (inf. *vartī-) „(už)sukinėti, (už)darinėti“ (žr. s. v. v. wartint, wīrst). Kitaip sakant, nesu linkęs pritarti tradicinei nuomonei, kad subst. balt.-sl. „vartai“ esąs *-ta- sufikso vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *ver- (žr., pvz., ME IV 510, Skardžius ŽD 321, Fraenkel l. c. ir liter., Vasmer ESRJ I 355, Karulis LEV II 492).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 529; Lehmann GED 394; Matzenauer BKAS 143; Smoczyński SEJL 724.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.