Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 209 psl.

dīseitiskan

dīseitiskan „hantierung (Hantierung) – verslas, amatas, užsiėmimas“ III 875 [5513] acc. sg. fem. Įprasta taisyti į *dīleitiskan (Nesselmann Spr. 95, Trautmann AS 322) ir toliau – į *dīlentiskan = *dīlantiskan, pastarąjį laikant sufikso -isk- (adj. subst.) vediniu iš dīlants (žr.), žr. Endzelīns SV 161, Schmalstieg OP 62, Toporov PJ I 352 („испорченный вариант dīseitiskan тяготеет к предыдущему слову, связанному с ним, – niteisingiskan“). Tačiau dīseitiskan galėtų būti *diseītiskan ir skaitomas *dizeītiskan < *dīzītiskan (subst.) adj. *dīzītisk-, kuris – vedinys (su -isk-) iš adj. = partic. praet. pass. *dīzī-ta- (plg. panašios kilmė̃s adj. prābutskas, žr.), suponuojančio pr. (inf). *dīzī-tvei „tam tikro amato darbą atlikti“ < *„daryti ką iš molio; plūkti molio aslą, krosnį ar pan.< *„plūkti, minkyti molį“ < *„minkant plūkti, mušti“ (iterativum), atsiradusį iš pr. *dīz-tvei „minkant plūkti, mušti“ = lie. dýž-ti/díež-ti „mušti, perti, plakti“ < balt. *dīź-/*deiź-mušti, plakti (molį, tešlą ir pan.), minkyti“ < ide. *dheigh- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 244t., Būga RR I 306) > sl. *daiź-i̯ā „indas, kuriame kas mušama, plakama, minkoma“ (> *děža, žr. ESSJ V 23t.), go. daigs „tešla“ (ir kt.), lo. fing-ō „masei suteikiu tam tikrą pavidalą“, gr. τεῖχ-ος „mūras, siena“, s. ind. deh-ī́ „pylimas“, deg-dhi „(jis) užglaisto“ ir t. t. (Pokorny l. c.); žr. dar seydis. Taip išeitų, kad pr. dīseitiskan = *dīzītiskan „verslas, amatas, užsiėmimas“ (acc. sg.) atsirado iš *„puodžiaus verslas (amatas)“ ar *„krosnininko verslas (amatas)“, ar pan. Tam neprieštarauja ir pats originalo žodis – vok. hantierung (III 864), kuris buvo greičiausiai ne tiek „užsiėmimas, darbas“ (= „занятие, работа“ Toporov l. c.), kiek „verslas, amatas, užsiėmimas“ (plg. Paul DW 275 s. v. hantieren). Tiesa, vok. hantierung (III 864) yra frazėje nicht unehrliche hantierung treiben (III 864–5), kurią (Titus 1, 7) atliepia gr. μὴ αἰσχροκερδῆ = lo. non turpis lucri cupidum, tačiau plg.: zu seiner Hantierung (Matthaeus 22, 5) = ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ = ad negotiationem suam „prie savo verslo (amato, užsiėmimo)“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 35; Smoczyński LgB I 151.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.