Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 229 psl.

drogis

229 drogis „ror (Rohr) – nendrė“ E 285 nom. sg. galėtų būti *drugīs (ar *drugis) = lie. drugỹs „drebulys; Fieber; peteliškė, Schmetterling“ (dėl jo žr. Būga RR III 606t.) = la. drudzis „drebulys; Fieber“, drudzi „geflügelte Motten“ = rus. дрожь „Zittern“ (< drugi̯os), брог-нуть „zittern“ ir kt. < balt.-sl. *drug- „drebėti“. Dėl pr. *drugīs „nendrė“ < *„drebančioji“ plg. lie. drebulė̃ „Espe“ (: dreb-ė́ti); plg. dar lie. pasakymus: drẽba kaip drùgio krẽčiamas (LKŽ II² 752), drẽba muno žirgelis kaip drebulėlė (LKŽ II² 674). Tolimesnė verb. balt.-sl. *drug- „drebėti“ etimologija nėra aiški (žr. Trautmann AS 323, Endzelīns SV 163, Vasmer ESRJ I 540, Pokorny IEW I 275, Toporov PJ I 375t.). Atsargiai spėtina, kad šis balt.-sl. *drug-/*dreug- „drebėti/drebinti“ yra formantų *-(e)u- ir *-g- išplėsta senesnė šaknis verb. balt.-sl. *d(e)r- < ide. *dh(e)r- „drėbti (dribti), krėsti (kristi)“ (žr. s. v. v. dragios, dergē, dirbinsnan, drimbis). O gal pr. drogis yra (*drɔ̄gīs =) *drāgīs (Būga RR I 306) „nendrė“ < *„drebančioji“ – vedinys iš balt.-sl. *dreg- „drėbti (dribti), krėsti (kristi)“ (žr. s. v. dragios).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 155; ESSJ V 137t.; Matzenauer BKAS 36; Smoczyński SEJL 127.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.