Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 277–278 psl.

enterpen

enterpen (III 7514 [4915]) pasakyme ka ast enterpen stawīds īdis „was nuͤtzet … solch Essen – kas yra naudìnga toks valgis“ III 7514 (= kokię nauda dara toksai walgimas VE 3118); enterpon (III 1717 [1917]) pasakyme ka tennēimons enterpon ast „was jhnen nuͤtzlich ist – kas jiems naudinga yra“ III 1716–17; enterpo (III 611) pasakyme ka dāst adder enterpo stai crixtisnai „was gibt oder nutzet die Tauffe – ką duoda arba naudinga tas krikštijimas“ III 611–2 [417] (= ką důsti/alba kokię nauda důst Chrikschtas VE 2414). Lytis enterpo (III 611) greičiausiai taisytina į *enterpon = enterpon (III 1717), kuri kartu su enterpen (III 7514) skaitytina pr. *enterpan bei laikytina adverbiju „naudinga, naudingai“ (kitaip šias lytis aiškina Trautmann AS 329, Endzelīns SV 109, 127, 169, Schmalstieg OP 79, 86, 172, 223, Toporov PJ II 55tt. ir liter.), atsiradusiu iš „į naudą“, t. y. iš en „į“ (žr. en) + (subst.) *terpan „naudą“ (acc. sg.), žr. PKP II 69 (išn. 8), 141 (išn. 231), be to, plg. ny anterpinsquan (žr.). Turime pr. subst. (nom. sg. fem.) *terpā „nauda“ (ar nom.-acc. sg. neutr. *terpan „t. p.“) : lie. tarpà „vešlumas, augimas“ = la. tãrpa „jėga; vešlumas“ (ME IV 149), tẽrpa „jėga“. Pr. subst. *terpā „nauda“ < *„nauda iš javų“ (plg. pr. *bandā „nauda“ < *„nauda iš gyvulių“, žr. s. v. ni enbandan) darybiškai suponuoja verb. balt. *terp-/*tarp- „vešėti, vešliai augti“ (> lie. tar̃p-ti „t. p.“), iš kurio atsirado ir minėti lie.-la. substantyvai. Šis balt. verb. yra iš seniausio balt. (verb.) *terp- (: *tirp-) < ide. *terp- (: *tr̥p-), kuris, jį laikant formanto *-p- išplėstu ide. *ter- „trinti; trinant sukti, gręžti“ (dėl šito ide. *ter- žr. Pokorny IEW I 1071tt.), iš pradžių galėjo turėti reikšmę maždaug „trinti(s); trinant sukti(s), gręžti(s)“ (plg. Jēgers KZ LXXX 54, 56). Tokią reikšmę suponuoti šiam ide. (verb.) *terp- (: *tr̥p-), rodos, netrukdo pati medžiaga, pvz.: lie. tar̃p-ti „vešėti, vešliai augti“ [< *„gręžtis, 278 spraustis (dygstant)“, plg. lie. dýgti „pradėti augti“ < *„prasidurti“], tér̃p-ti „sprausti“ (< *„trinant sukti, gręžti“), rus. то́роп „торопливый человек“ (< *„kas skuba, spraudžiasi“), s. isl. þarfr „naudingas“ (< *„patenkinantis“ < *„tinkamas“ < *„tinkamai nutrintas“), s. ind. tŕ̥pyati, tárpati „sotinasi, pasitenkina“ (< „pasitenkinti“ < *„darytis tinkamam“), gr. τέρπω „sotinu, džiuginu“ (< *„pasitenkinti“), toch. AB tsārw- „džiaugtis“ ir kt. Plg. Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Adams DTB 731t.; Beekes EDG 1470; Lehmann GED 356t.; Matzenauer BKAS 133; Mayrhofer EWA I 634t.; Orel HGE 417; Rix LIV 636; Smoczyński Blt XXXVII (1), LAV 116tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.