Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 376 psl.

giwato

giwato „lebin (Leben) – gyvenimas“ E 152 subst. nom. sg. fem. = *gīvatɔ̄, t. y. *gīvatā = lie. gývatà „gyvenimas, gyvenimo būdas“, kurie kartu su lie. gyvãtas „t. p.“ = sl. *životъ (> s. sl. životъ „gyvenimas“ ir kt.), man rodos, yra substantyvais virtusio o/ā-kamienio adj. balt.-sl. *gīvata- lytys. Šis balt.-sl. adj. laikytinas sufikso *-at- vediniu a) iš subst. balt.-sl *gīvă „gyvumas“ ( adj. *gīva- „gyvas“, plg. s. v. gīwu), plg. Skardžius ŽD 335, arba b) iš verb. balt.-sl. *gīv- (žr. s. v. giwassi), plg. Toporov PJ II 255t.
Žr. dar Trautmann AS 339, Endzelīns SV 178, Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 563; Matasović EDPC 64; Vaan EDL 686.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.