Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 377 psl.

gīwu

gīwu „lebest (lebst – gyvenì, gyvuoji“ III 8514 [5333] praes. 2 sg. – iš praes. 3 sg. (pl.) *gīvū „gyvena, gyvuoja“, kuri yra a) iš *gīvā „t. p.“ (su * = *-ɔ̄!) < *gīvāi̯a „t. p.“, galinčios(?) būti ir iš *gīvōi̯a „t. p.“ (dėl pr. *ō *ɔ̄ = *ā žr. Mažiulis BS 21tt.) arba b) tiesiog iš *gīvō „t. p.“ < *gīvōi̯a „t. p.“. Šio verb. infinityvas – *gīvū-tvei „gyventi, gyvuoti“ < *gīvōtvei ar *gīvātvei (t. y. *gīvɔ̄tvei), plg. lie. gyvúo-ti „gyventi, laikytis“ (LKŽ III 387) = la. dzîvuô-t „t. p.“ (ME I 560) resp. lie. gývó-ti „gyventi“ (LKŽ III 385) = la. dzîvâ-t „gyventi; dirbti“ (ME I 559).
Pr. *gīvō-tvei „gyventi, gyvuoti“ yra vedinys iš pr. subst. *gīvan „gyvumas, gyvenimas“ adj. *gīvan (neutr.)/*gīva- „gyvas“ (žr. s. v. giwan); plg. pr. (verb.) *gīvē-tvei – vedinį iš subst. *gīvē (žr. giwīt). Panašiai, kaip pr. *gīvō-tvei, bus atsiradę ir lie. gyvúo-ti = la. dzĩvuô-t, kurie, išnykus ryt. balt. neutr. substantyvams (vadinasi, ir deadjektyviniam subst. ryt. balt. *gīvă „gyvumas“), darybiškai siejami dabar su adjektyvais. Minėtieji lie. gývó-ti = la. dzîvâ-t bei pr. *gīvā-tvei (jei čia *-ā- yra senovinis, žr. anksčiau) laikytini vediniais irgi iš deadjektyvinio subst. – iš subst. fem. *gīvā „gyvumas“ adj. *gīvā/*gīva- „gyvas“ (plg. Skardžius ŽD 508). Dėl neutr. ir fem. adjektyvų substantyvėjimo plg., pvz., s. v. garian.
Dėl pr. gīwu kilmė̃s plg. Trautmann AS 339, Endzelīns SV 178, Stang Vergl. Gr. 452, Toporov PJ II 257 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 159t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.