Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 418 psl.

gruntpowīrpingin

gruntpowīrpingin „grundlose – (nuo) dugno laisvas“ III 10911–12 [694] acc. sg. fem., esantis samplaikoje (acc. sg. fem.) gruntpowīrpingin labbiskan „(nuo) dugno (pamato) laisvą gerumą“ (III 10911–12), verstoje iš vok. (acc. sg. fem.) grundlose Guͤte „begalinį (neišmatuojamą) gerumą“ (III 10811), kurią Vilentas išvertė į lie. (acc. sg. fem.) neischmierůta geribe „neišmatuotą (begalinį) gerumą“ (VE 529). Samplaika vok. (acc. sg. fem.) grundlose Barmhertzigkeyt „begalinį (neišmatuojamą) gailestingumą (pagailėjimą)“ (III 11823–24) išversta į pr. (acc. sg. fem.) gruntpowīrpun engraudīsnan „(nuo) dugno (pamato) laisvą pagailėjimą (gailestingumą)“ (III 11928 [759–10]) = lie. (VE 598) didighi sussimilima „didįjį susimilimą (gailestingumą)“.
Pr. gruntpowīrpingin „(nuo) dugno (pamato) laisvas“ (acc. sg. fem.) ir gruntpowīrpun „t. p.“ (acc. sg. fem.) yra paraidžiui išverstì (kalkės) iš vok. (adj.) grundlos, jį suvokiant ne grundlos „bedugnis, begalinis (neišmatuojamas)“, o grund+los „dugnas“ + „laisvas“ = „(nuo) dugno (pamato) laisvas“, plg. PKP 211 (išn. 673). Taigi manyti, kad šiuose pr. žodžiuose slypintis socialinis motyvas (Schmalstieg OP 87, plg. Toporov PJ II 320), nėra reikalo.
Pr. gruntpowīrpingin ir gruntpowīrpun yra kompozitai, kurių pirmasis sandas grunt- (žr. gruntan) priderintas prie vok. grund- (grundlos). Antrasis sandas -powirpīngin (acc. sg. fem.) yra pr. (adj.) *pavīrpingin „laisvas“ (acc. sg. fem.) – sufikso -ing- vedinys iš pr. adj. *pavīrpa-/*-ā- „t. p.“ (žr. powīrps). Pastarojo nom. ir acc. sg. fem. lytys XVI a. buvo: a) nom. sg. pr. (III) *pavirpū „laisva“ (arba – jeigu fleksija nekirčiuota – *pavīrpu „t. p.“), b) acc. sg. pr. (III) *pavīrpan „laisvą“, šalia kurios, kontaminuojamos su pr. (III) *pavirpū (nom. sg.), bus atsiradusi ir gretiminė acc. sg. pr. (III) *pavīrpun „laisvą“ (fem.) = (grunt)powīrpun (III 11928).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Larsson NCOP 90.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.