Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 422 psl.

gulsennin

gulsennin „schmertzen (Schmertz) – skaudėjimą“ III 1052 [6521] (= skaudeghimus VE 5011 acc. pl.), gulsennien „t. p.“ III 1053 [6522] (= skaudeghime VE 5012 iness. sg.) acc. sg. masc. Turime i̯o-kamienę pr. *gulsenin (acc. sg. masc.) resp. *gulse-nʹan. Nom. sg. (masc.) lytis buvo pr. *gulsenis (XVI a.) < *gulsenīs – sufikso *-sen- (dėl jo žr. s. v. bousennis) vedinys iš inf. pr. *gul-tvei „skaudėti, būti geliamam“ [plg. lie. gél-sen-a „gėlimas, skaudėjimas“ (LKŽ III 219) gél-ti] < balt. *gul-/*gil- „durti, gelti, gilti“ [> lie gìl-ti „durti, gelti, skaudėti“ = la. dzil-(inât) „stechen“] resp. *gel- „t. p.“ < ide. *gl̥- „t. p.“ (dėl ide. *-l̥-> balt. *-il-/*-ul- plg. s. v. guntwei) resp. *gel- „t. p.“, žr. s. v. gallan. Žr. Trautmann AS 344, Būga l. c., Endzelīns SV 182, Toporov PJ II 334tt. Pr. gul-sennin kildinti iš pr. *gōl- (Kazlauskas LKIG 121) arba sieti su lie gul̃-ti „sich niederlegen“ (Schmalstieg OP 56) nėra patikima, žr. ir Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 167, SEJL 168.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.