Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 19–20 psl.

ikai

ikai „ob“ III 5522 [394] cnj. (= kaczeigi „nors gi“ VE 2217) reikšme „nors“ [dėl vok. ob reikšme „nors“ (III 5421) žr. Paul DW 442 s. v. ob 2a] frazėje Bhe ikai senstesmu ankaitītai wīrstmai „Vnnd ob wir damit angefochten wuͤrden – ir nors mes su tuo sukurstyti tampame“ III 5522 (= A kaczeigi nůg tu gunditi butumbim VE 2217); ikai „so“ III 9315 [5916] cnj. (= Kada VE 4013) reikšme „kai, kol, iki kol“ [dėl vok. so reikšme „kai, kol“ (III 9214) žr. Paul DW 566 s. v. so 3] frazėje ikai ious labban seggēti „So jr wolthut – kai (kol) jūs gera darote“ III 9315 (= Kada gier darote VE 403); ickai III 9911 [633] cnj. (= iey „jei“ VE 479) reikšme „jei“ frazėje bhe ickai ainonts ēnstan turīlai preiwaitiat „Vnnd hat jemands zu sprechen – ir jei kas nors tame turėtų (prie)kalbėti“ III 9911–12 (= A iey kas turėtu neką top biloti VE 479).
Turime pr. (cnj.) *ī̆kai (plg. Endzelīns FBR XII 171) „iki, kol“ (III 9315) „jei“ [III 9911; plg. lie. nedìrbsiu, iki (kol) tu čia dar bū́si „nedirbsiu, jei tu čia dar būsi“] resp. „nors“ (III 5522; plg. lie. nors tu ir ateĩsi, nedúosiu „jei tu ir ateisi, aš neduosiu“). Greta šito pr. *ī̆kai „iki, kol; jei; nors“ matyt egzistavo ir pr. (cnj.) *ī̆k „t. p.“ (žr. s. v. iquoitu), atsiradęs turbūt ne iš vak. balt. *ī̆kai „iki, kol“, o iš vak. balt. *ī̆kă „t. p.“ = ryt. balt. *ī̆kă „t. p.“ (žr. toliau) ar iš vak. balt. ī̆ki „t. p.“ = ryt. balt. *ī̆ki 20 „t. p.“ > lie. ikì „t. p.“ [pvz. lie. dìrbk, iki (cnj.) parvažiúosiu resp. nusìlenkė iki (praep.) žẽmės (iki žẽmei)] bei lie. (iki „t. p.“ >) ik „t. p.“ Taigi pritarti tam, kad „lei. ikì savā nozimē pavisam nesaskan ar pr. ikai“ (Endzelīns l. c.), negalima (plg. ir Toporov PJ III 31tt.). La. ik „wie oft, so oft als, immer“ yra greičiausiai iš la. *iekă [(ME I 703t., Endzelīns FBR XII 171) = lie. dial. jíek „aliai, iki“], kuris turbūt – senojo ryt. balt. *ī̆kă resp. *iki perdirbinys pagal la. *kiekă (= lie. kíek) > cik (ME I 379) bei la. *tiekă (= lie. tíek), sudarantis atskirai nagrinėtiną klausimą. Žr. dar Rosinas 218t.
Tie balt. *ī̆kai (vak. balt.) *ī̆ka, *ī̆ki, kilę matyt iš adverbia, turi segmentą *ī̆- = pron. balt. *i- > lie. jis ir kt. (plg. Endzelīns l. c., Fraenkel LEW 183, Toporov PJ III 34t. ir liter.), o segmentai *-kai, -ka, *-ki iš kilmės yra turbūt pron. balt. *ka- „kas, kuris“ resp. *ki- „t. p.“ (dėl jų žr. s. v. v. kas, kittan). Taigi balt. *ī̆kai (balt. dial.), *ī̆kă, *ī̆ki gali būti dviejų pronominų dūriniai (plg, s. v. kittan), plg, Toporovą, dilemiškai suponuojantį, kad pr. ikai ir pan. genetinė struktūra – „сочетание двух местоименных основ“ (Toporov PJ III 35). Kitaip sakant, reikia manyti, kad adv. balt. *ī̆ki < pron. balt. *i- + pron. balt. (nom.-acc. sg. neutr.) *ki „kas, kuris“ (= gr. τί „t. p.“ ir pan., žr. dar s. v. kittan), adv. balt. *ī̆kă < pron. balt. *i- + pron. balt. (nom.-acc. sg. neutr.) * „kas, kuris“ (= pr. ka „t. p.“ ir pan., žr. s. v. kas); adv. balt. dial. *ī̆kai gali būti šio adv. balt. *ī̆kă perdirbinys pagal adverbinį formantą *-ai (plg. adv. pr. labb-ai [labbai] = lie. lab-aĩ ir pan.) arba dūrinys pron. balt. *i- (žr. anksčiau) + pron. balt. („instr.-loc.sg.) *kai (= pr. kai, žr.).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.