Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 24 psl.

ilmis

ilmis „bark“ E 234 yra „auf 4 oder mehr Pfählen ruhendes verstellbares Schutzdach für Getreide und besond. für Heu“ [žr. Ziesemer PW I 410 s. v. Barg (ir realijos „vok. Barg“ piešinį)] – „tam tikras stogelis (dangtis) ant stulpų (baslių) šienui (javams) saugoti nuo lietaus“ = „(tam tikra) stoginė“ (žr. ir Toporov PJ III 42t. ir liter.); žr. dar s. v. calene.
Pr. ilmis yra matyt *ilmis < *ilmas, kuris – skolinys iš go. *hilm(а)s „šalmas; tam tikras apdangalas, stoginė“ (plg. s. isl. hjalmr „šalmas; stoginė“ ir kt., žr. Kluge EWDS 303 s. v. Helm, Vries AEW 230 s. v. hjalmr). Pr. ilmis iš Vyslos žemupy gyvenusių gotų paskolintas mūsų eros pradžioje – tuomet, kai go. *xelmaz „šalmas; tam tikras apdangalas“ (iš jo – skolinys pr. kelmis „kepurė“, žr. kelmis) jau buvo išvirtęs į go. *hilm(а)s. Žr. Lidén PBB XXXI 600tt., Trautmann AS 346, Būga RR II 87, 90, Endzelīns SV 183, Toporov l. c. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 55; Smoczyński DL 35t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.