Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 49 psl.

isspressennien

isspressennien „vernunfft (Vernunft) – supratimą, išmintį, protą“ III 414–5 [2932] (= ischminti „išmintį“ VE 155), isspressennen „weise (Weise) – supratimo būdą, supratimą“ III 6711 [453] (= forma alba buda „formą arba būdą“ VE 2720), isspresennien „nemlich (nämlich) – supratimą“ (žr. s. v. isspretīngi) III 7778 [4931] (= tatai esti VE 3217), sen isspressennien „nemlich (nämlich) – su supratimu“ (žr. s. v. isspretīngi) III 11522–23 [7132] acc. sg. masc. = pr. *ispresenʹan, kuris suponuoja pr. (nom. sg. masc.) *ispresenis „supratimas“ < *ispresenīs „t. p.“ (i̯o-kamienis) – sufikso *-sen- (žr. s. v. bousennis) vedinį (subst. abstract.) iš verb. pr. *ispret- „suprasti“, žr. issprestun. Be to, žr. ispresnā. Plg. dar Toporov PJ III 83t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński LAV 180.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.