Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 50 psl.

isspretīngi

isspretīngi „nemlich (nämlich) – suprantančiai, supratingai, suprantamai“ III 7518 [4917] (= tatai esti VE 323), III 952–3 [5927] (= tatai esti VE 412) adv., čia pavartotas modaline reikšme „suprañtama“ (įterptinis žodis) – kaip ir vok. (III 922) nemlich „nämlich“ = „suprantama, tai yra“. Tą patį vok. nemlich „nämlich“ du kartus randame išverstą (modališkai – įterptiniu žodžiu) kitaip – į pr. (III 777–8 = tatai esti VE 3217) isspresennien „supratimą“ [tik acc. sg. matyt vietoj lyties nom. sg. *isspresennis, čia einančios įterptiniu reikšmė̃s „suprañtama“ žodžiu; kitaip galvojau PKP II 162, išn. 341] ir į pr. (III 11522–23) sen isspressennien „su supratimu“ (šios įterptinės konstrukcijos reikšmė – „suprañtama“), žr. s. v. isspressennien (be to, PKP II 160, išn. 327).
Šis adv. pr. *ispretīngi „suprantančiai, supratingai, suprantamai, suprañtama“ suponuoja adj. pr. *ispretīnga- „suprantantis, supratingas“ (plg. s. v. ainawīdai) – sufikso -īng- vedinį iš verb. pr. *ispret- „suprasti“ (dėl jo žr. issprestun), plg. darybą žodžių lie. supratìngas „suprantantis“ bei la. sapratīgs „t. p.“, be to,, pvz., pr. aulāikings (žr.), brewingi (žr.).
Žr. dar Toporov PJ III 86 (s. v. isspretīngi) bei 83t. (s. v. isspressennien), kur tie dalykai, tiesa, ne vienur yra kitaip suvokiami.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.