Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 49–50 psl.

issprestun

issprestun „uerstehen (verstehen) – suprasti“ III 11313 [713] = inf. pr. *isprestun „t. p.“ < sup. pr. *isprestun „suprastų“, greta kurio egzistavo ir inf. pr. *isprestvei „suprasti“ = *iz- „iš“ (žr. is-) + *pret-tvei (= *prestvei) „(pri-, su)prasti“, plg. lie. dial. (iš-prat-ti =) iš-pràsti „suprasti“ [rodos, tik piet. Lietuvos šnektose (gal iš jotv.?), žr. LKŽ X 553t. s. v. išpràsti 2, 3, 4] = la. izprast „t. p.“ (ME I 785). Žr. dar s. v. v. ispresnā, isspressennien, isspretīngi, poprestemmai.
Verb. pr. *pret- „(pri-, su)prasti“ suponuoja verb. balt.-sl. *pret- “pripratinti; priprasti“, atsiradusį turbūt iš pirmykščio „prezentinio“ kamieno balt.-sl. *pret- „pripratina“, egzistavusio greta „perfektinio“ kamieno balt.-sl. *prat- „yra pripratęs“, kuris davė verb. balt.-sl. *prat- „priprasti“ (> lie. pràsti = la. prast), plg. Stang Vergl. Gr. 345t. Šio verb. balt.-sl. *prat- “priprasti“ vedinys yra adj. (= partic. praet. pass.) balt.-sl. *prastas „priprastas“ (> lie. prãstas = la. prasts bei sl. *prostъ, žr. Stang l. c. ir liter.), taip pat balt. *prāta- (žr. prātin).
Verb. balt.-sl. *pret-/*prat- „pripratinti; priprasti, suprasti“ yra iš verb. ide. *pret-/*prot- „t. p.“, iš kurio išriedėjo go. fraþi „protas, supratimas, nusistatymas“, fraþjan (praet. frōþ) „galvoti, 50 pažinti, suprasti“ froþs „išmintingas, supratingas“, toch. A pratim „nusistatymas, pasiryžimas“, toch. B pratiṃ „t. p.“ ir kt., žr. (resp. plg.) Trautmann BSW 230, Pokorny IEW I 845, Fraenkel LEW 846t. (s. v. pràsti), Stang l. c., Toporov PJ III 85t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 126; Orel HGE 115; Rix LIV 493; Smoczyński LAV 181, SEJL 480t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.